real estate menu left
real estate menu right

O szkoleniu

Oferujemy nowoczesną platformę e-learningową, dzięki której w najbardziej przystępny i najtańszy sposób uzyskacie Państwo zaświadczenia o odbyciu obowiązkowego szkolenia BHP wymaganego przepisami Kodeksu Pracy. Szkolenia oferujemy konkretnej grupie docelowej, co gwarantuje, że pracownik biurowy nie będzie uczył się np. o zagrożeniach związanych z podróżowaniem przedstawiciela handlowego, a przedstawiciel handlowy nie musi obawiać się tematów dot. zagrożeń biologicznych.
Najistotniejsze treści są wyraźnie zaznaczone w tekście, co pozwoli na łatwiejsze ich przyswojenie.

Uczestnicy w razie potrzeby mogą wydrukować materiał szkoleniowy. W czasie trwania szkolenia pracodawca, po zalogowaniu ma możliwość kontroli postępów nauki pracowników, a o wyniku szkolenia jest informowany na bieżąco w formie mailowej. Końcowy test, trwający 30 minut ma za zadanie potwierdzić zapoznanie się kursantów z materiałem i pozwala na 3-krotne próby jego ukończenia, w celu osiągnięcia wyniku pozytywnego.

Dzięki przyznaniu indywidualnego, niezmiennego kodu pracodawcy możecie Państwo być pewni, że dostrzeżemy stałego klienta, któremu zaoferujemy indywidualne rabaty dodatkowo pomniejszające wydatek na szkolenie BHP. Zdajemy sobie sprawę, że nie można powierzyć naszych działań tylko „bezdusznym” maszynom i oprogramowaniu. Dlatego też, w razie jakichkolwiek kłopotów lub niejasności zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

 


Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Mawis ©2013